-
Va�a ko�arica je prazna

Kupovina


Proces kupovine mo�ete napraviti kroz 4 koraka:
1. Izaberete proizvod
2. Upi�ete broj licenci
3. Na blagajni upisujete osnovne podatke o korisniku licence
4. Klikom na narud�ba generira se ponuda koja dolazi na Va� e-mail

Nakon uplate na Va� e-mail �emo poslati ra�un, licencu i upute za registraciju.


Ako ne �elite kupiti proizvod online ili niste sigurni koji Vam proizvod odgovara
molimo da nas kontaktirate sa detaljnim opisom ra�unalne mre�e.


U kratkom roku �emo Vam poslati najpovoljniju ponudu.